Blog Slovenija
spela  

Moje mesto Škofja Loka

Moje mesto Škofja Loka je srednjeveško mesto, ki so jo prvič omenjali kot trg leta 1248, kot mesto pa leta 1274. Obdajalo jo je obzidje, ki je baje bilo zgrajeno leta 1397. Obzidje je imelo pet stražnih stolpov in mestna vrata. Od leta 973, ko je nemški cesar Oton II. freisinškemu škofu Abrahamu z dvema zaporednima darovnicama v last podaril obsežno območje Sorškega polja, Selške in Poljanske doline je bila Škofja Loka v lasti bavarske Freisinške škofije, ki pa so svojo posest v naslednjih stoletjih še povečali. Oblast freisinških škofov nad Škofjo Loko in celotnim gospostvom je trajala do 1803, ko je bilo območje podržavljeno.
%%anc%%

Od srednjega veka dalje pa sta mestno jedro sestavljala dva trga: Plac (zgornji trg) in Lontrg (spodnji trg). Freisinški škofje so bili tu posvetni, ne cerkveni oblastniki. Območje je vodil in upravljal njihov namestnik, sprva gradiščan (ki je imel bolj vojaško funkcijo), pozneje pa glavar. Že v 11. stoletju je bil verjetno zgrajen zgornji stolp na Kranclju, koder je imel gradiščan svoj sedež. Pozneje pa so sedež prenesli v sedanji, Škofjeloški grad, ki stoji nad mestom in se je v virih prvič omenjal v začetku 13. stoletja. Njegovi prvotni podobi danes manjka stolp, v katerem so bile ječe. Stolp so dale podredi redovnice, ki so bivale v gradu. Leta 1987 so Škofjo Loko razglasili za kulturni spomenik.

Ste se kdaj vprašali zakaj je v škofjeloškem grbu zamorec? To vpračanje se je glasilo tudi na slavni oddaji Milijonar.

Po legendi se je eden od freisinških zemljiških gospodov, Abraham, peljal v Poljansko dolino, medtem pa ga je napadel medved. Zamorec, ki je bil njegov podložnik, pa se medveda ni zbal in ga je ubil s puščico. V zahvalo mu je škof obljubil, da »ga bo naredil slavnega, da ga bodo pomnili še mnogi rodovi«. Zamorec s krono je postal simbol freisinške škofije, posledično pa tudi mesta Škofja Loka.

No to je le ena od legend…. Sama se spomnim, da so nam pripovedovali….., da je eden od Frajsinških gosodov, ki so bivali v Škofji Loki šel na jago in s seboj imel enega od podločnikov. Po pričevanju ju je presenetil  in napagel medved. Temnopolti podložnik se je postavil v bran Frijsinškemu gospodu in ga rešil pred zagotovo smrtjo, zato mu je le ta obljubil slavo…..

Nad mestom se dviga priljubljena izletniška in razgledna točka hrib Lubnik.

V Škofji Loki vsakih nekaj let prirejajo znano igro Škofjeloški pasion in vsako leto v poletnih mesecih tudi Historial, ko se mestne ulice zgornjega trga spremenijo v sredneveško mesto, s tojnicami in raznimi prireditvami.

zp8497586rq
zp8497586rq

Leave A Comment